EU's Single Digital Gateway and its implementation in Finnish eGovernment: A case study

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorSmolander, Kari
dc.contributor.advisorSeppälä, Timo
dc.contributor.authorRinne, Juho
dc.contributor.schoolPerustieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorSeppälä, Timo
dc.date.accessioned2019-06-23T15:19:21Z
dc.date.available2019-06-23T15:19:21Z
dc.date.issued2019-06-19
dc.description.abstractElectronic government systems are evolving towards platform-like public service single point of contacts, where citizens and businesses can complete most public administration procedures fully online. However, this progress has been slow since digitalization of the public sector is not only a technical but also a legal, semantic and organizational challenge and it requires extensive reorganization of government. When creating a governmental system of systems across the public sector, technical, legal, semantic and organizational interoperability is needed. This thesis compares electronic government with digital platforms and investigates what resources in electronic government environments resemble digital platforms’ boundary resources. The aim is to identify what kinds of resources governmental platform owners should provide to public service providers for expediting the development, adoption, and growth of governmental platforms. A case study on EU’s Single Digital Gateway regulation was conducted. The objective of the regulation is to create an EU-wide public service portal that helps citizens and business use their right to free movement within the union. The Finnish public administration platform Suomi.fi and the labor market platform Työmarkkinatori will be connected to the portal and are examined as subunits in the case study. Data collection consisted of qualitative semi- or unstructured in-depth interviews with Finnish electronic government specialists involved in the case. The findings of the study indicate that electronic governments face a similar paradox of control as digital infrastructures and digital platforms. The main boundary resources that are paramount for an interoperable cross-border electronic government platform are high-level identification tools, secure data exchange tools, secure messaging tools, interoperability components and solutions, regulatory documents, transparency resources, and instructions and documentation. To accelerate electronic government development, the platform owners should enhance the communication with the third-party service providers, give sufficient flexibility to third parties in their development, set realistic schedules, concentrate on overcoming legal, organizational and semantic interoperability challenges, and try offer incentives for actors on the platform.en
dc.description.abstractElektroniska förvaltningssystem utvecklas mot plattformliknande kontaktpunkter för offentliga tjänster, där medborgare och företag kan fullgöra de flesta offentliga förvaltningsförfarandena på nätet. Denna utveckling har dock varit långsamt, eftersom digitaliseringen av den offentliga sektorn inte bara är en teknisk utan också en juridisk, semantisk och organisatorisk utmaning och kräver en omfattande omorganisation av förvaltningen. När man skapar ett statligt system av system över hela offentliga sektorn behövs teknisk, juridisk, semantisk och organisatorisk interoperabilitet. Avhandlingen jämför elektronisk förvaltning med digitala plattformar och undersöker vilka resurser i elektronisk förvaltning liknar de digitala plattformarnas gränsresurser. Syftet är att identifiera vilka typer av resurser statliga plattformsägare bör tillhandahålla offentliga tjänsteleverantörer för att påskynda utveckling, adoption och tillväxt av statliga plattformar. En fallstudie genomfördes om EU:s förordning om inrättande av en gemensam digital ingång. Syftet med förordningen är att skapa en EU-omfattande portal för offentliga tjänster som hjälper medborgare och företag att använda sin rätt till fri rörlighet inom unionen. Den finska offentliga förvaltningsplattformen Suomi.fi och arbetsmarknadsplattformen Työmarkkinatori kommer att anslutas till portalen och granskas som enheter i fallstudien. Datainsamling bestod av kvalitativa halv- eller ostrukturerade djupintervjuer med finska elektronisk förvaltningsspecialister. Undersökningsresultaten visar att elektronisk förvaltning står inför en liknande paradox av kontroll som digitala infrastrukturer och digitala plattformar. De viktigaste gränsresurserna som är avgörande för en interoperabel gränsöverskridande elektronisk förvaltningsplattform är identifieringsverktyg på hög nivå, säkra verktyg för datautbyte, säkra kommunikationskanaler, komponenter och lösningar för interoperabilitet, förordningsdokument, transparensresurser samt instruktioner och dokumentation. För att påskynda den elektroniska förvaltningsutvecklingen borde plattformsägare förbättra kommunikationen med tredjepartsleverantörer, ge tillräcklig flexibilitet till tredje parter i deras utveckling, fastställa realistiska tidtabeller, koncentrera sig på att övervinna juridiska, organisatoriska och semantiska interoperabilitetsutmaningar och försöka erbjuda incitament för aktörer på plattformen.sv
dc.format.extent106 + 4
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/39060
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201906234126
dc.language.isoenen
dc.programmeMaster’s Programme in Industrial Engineering and Managementfi
dc.programme.majorOperations and Service Managementfi
dc.programme.mcodeSCI3049fi
dc.subject.keyworddigital infrastructureen
dc.subject.keyworddigital platformen
dc.subject.keywordboundary resourcesen
dc.subject.keywordelectronic governmenten
dc.titleEU's Single Digital Gateway and its implementation in Finnish eGovernment: A case studyen
dc.titleEU:s Gemensamma Digitala Ingång och dess genomförande i finsk elektronisk förvaltning: En fallstudiesv
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Rinne_Juho_2019.pdf
Size:
794.44 KB
Format:
Adobe Portable Document Format