Helsingin kotitalousopettajien oppilaitoksen muutos Museoviraston arkeologian osaston tiloiksi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2005
Major/Subject
Rakennusoppi
Mcode
A-9
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Supervisor
Siikala, Antti-Matti
Keywords
designing reuse of existing building, käyttötarkoituksen muutoksen suunnittelu
Other note
Citation