Developing Context-Aware Mobile Widgets with S60 Web Runtime

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Language
en
Pages
[12] + 101
Series
Abstract
In the recent years, location-based services have been an emerging field of interest. Currently, due to the massive market penetration of suitable devices, the phase of early adopters has been passed and the services are finally becoming reachable by average users as well. Therefore, vital basis for creating such services exist. However, the development does not stop on enabling the location - it is just the first step towards larger entity, context-awareness. Location and other contextual cues enable creation of intelligent applications able to adapt to users' needs in a flexible manner. Mobile software development has traditionally been demanding due to the required special skills and the nature of devices. In contrast, development for web using common web technologies has been relatively easy, attracting increasing number of developers. This gap has recently been addressed with introduction of web technology based mobile widgets, bringing these two different worlds of software development closer to each other. This is an efficient way to increase richness of mobile applications and bring more value to the mobile device users. This Thesis combines context-awareness and mobile widget development and discusses the possibilities these two can offer. A system for delivering location-based content to a mobile widget is created and the result is analyzed in respect to true context-awareness and how it could improve the application. Thesis discusses the feasibility of the current technological environment for this specific purpose along with different issues related to the practical development of context-aware mobile widgets in general.

Paikkatietoa hyödyntävät mobiilipalvelut ovat viime vuosina kasvattaneet merkittävästi suosiotaan. Ne eivät ole enää vain teknisesti edistyneiden käyttäjien saatavilla, vaan ovat älykkäiden mobiililaitteiden yleistyessä tulleet myös yhä useamman tavallisen käyttäjän ulottuville. Tämä on luonut riittävän suuren käyttäjäkunnan muodossa edellytykset uusille, yhä älykkäämmille palveluille, jotka kykenevät käyttämään toimintaympäristöstään hyödykseen muutakin kuin pelkkää paikkatietoa. Tällöin puhutaan laajemmasta käsitteestä, kontekstitietoisuudesta. Mobiiliohjelmistojen kehitystä pidetään vaativana tarvittavan erityisosaamisen ja laitteiden haastavan luonteen takia. Toisaalta, web-pohjaisten sovellusten kehittäminen on suhteellisen vaivatonta, vetäen ohjelmistokehittäjiä puoleensa. Tätä kahden eri sovelluskehityksen alan välistä kuilua kaventamaan on kehitetty web-teknologioihin perustuvia alustoja, joilla voidaan luoda widget-tyyppisiä mobiilisovelluksia ja täten mahdollistaa mobiilisovelluskehitys yhä suuremmalle kehittäjäjoukolle. Näin on mahdollista saada aikaan entistä laajempi ja rikkaampi valikoima mobiilisovelluksia. Tässä diplomityössä esitellään kontekstitietoisten, widget-tyyppisten mobiilisovellusten tarjoamia mahdollisuuksia ja analysoidaan tällaisten sovellusten kehittämistä käytännön näkökulmasta. Diplomityössä luodaan järjestelmä käyttäjän sijaintiin pohjautuvien viestien välittämiseen matkapuhelimessa sijaitsevaan widget-sovellukseen ja pohditaan kuinka luotua järjestelmää voitaisiin parantaa käyttämällä kontekstitietoa tehokkaammin hyödyksi. Käytetty widget-alusta on Nokian S60 Web Runtime.
Description
Supervisor
Vuorimaa, Petri
Thesis advisor
Vihonen, Mikko
Keywords
location-based services, paikkatietoiset palvelut, context-awareness, konteksti, mobile widgets, kontekstitietoisuus, S60 Web Runtime, S60 Web Runtime
Other note
Citation