Mikroprosessoripohjaisen yksirahapuhelimen laitteisto- ja ohjelmistototeutus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1983
Major/Subject
Digitaalitekniikka
Mcode
01.79
Degree programme
Language
fi
Pages
59
Series
Description
Supervisor
Ojala, Leo
Keywords
rahapuhelin, laskentaperiaatteet, laskutusperiaatteet, elektroninen kolikontunnistus
Other note
Citation