Daghem igår, idag och imorgon - beaktandet av förändrade användningsändamål i daghemsplaneringen. Past, present and future day-care centres - Taking into account the changing purposes in building design

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2003
Major/Subject
Arkkitehtuuri II
Mcode
A-52
Degree programme
Language
fi
Pages
81
Series
Description
Supervisor
Siitonen, Tuomo
Thesis advisor
Lyytikkä, Anneli
Keywords
day-care, päiväkoti, daghem, day-care centre, päivähoito, dagvård, purpose, muuttuva käyttötarkoitus, förändrade användningsändamål, flexible building, joustava rakennus, flexibla byggnader, life span, elämänkaari, levnadslopp, life cycle, elinkaari, livslopp
Other note
Citation