Analysis of Advanced Telecom Computing Architecture Effects to Mobile Telecommunications

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Telecommunications management
Mcode
T-124
Degree programme
Language
en
Pages
84
Series
Abstract
Tämä diplomityö analysoi avoimen telekommunikaatiosovellusalustan vaikutuksia matkapuhelinverkoissa käytettyyn teknologiaan ja liiketoimintaan. Tällä diplomityöllä on kaksi tavoitetta. Ensimmäinen tavoite on tutkia, miten avoin standardoitu telekommunikaatiosovellusalusta vaikuttaa teknologiaan, jota käytetään matkapuhelinverkon verkkoelementeissä. Toinen tavoite on tutkia, miten avoin standardoitu telekommunikaatiosovellusalusta vaikuttaa matkapuhelinverkon liiketoimintaan matkapuhelinverkon laitetoimittajan näkökulmasta. Kirjallisuustutkimus sisältää matkapuhelinverkkojen liiketoimintaan ja teknologiaan liittyviä teorioita. Kirjallisuustutkimuksen perusteella tehdään teoreettinen malli liiketoiminta- ja teknologiaympäristöstä. Personal Computer (PC) teollisuuden kehitystä modulaariseksi ja standardoiduksi teollisuudeksi analysoidaan case- tarkasteluna. Case- tarkastelun tarkoituksena on löytää tärkeimmät tekijät tälle kehitykselle. Case- tarkastelun tuloksia käytetään Advaced Telecom Computing Architecture (ATCA) case- tarkastelussa. ATCA on ensimmäinen standardi, joka spesifioi pohjan avoimelle, modulaariselle ja luotettavalle telekommunikaatiosovellusalustalle. ATCA on PCI Industrial Computers Manufacturers Group:in (PICMG) standardoima. ATCA:n vaikutuksia matkapuhelinverkkoliiketoimintaan ja -teknologiaan tutkitaan case-tarkastelussa. ATCA aiheuttaa sen, että avoimempaa teknologiaa käytetään matkapuhelinverkoissa. ATCA lisää kilpailua matkapuhelinverkkoteollisuudessa.
Description
Supervisor
Smeds, Riitta
Thesis advisor
Luukkainen, Sakari
Katajala, Jussi
Eloranta, Juha
Keywords
Advanced Telecom Computing Architecture (ATCA), Advanced Telecom Computing Architecture (ATCA), mobile network equipment vendor, matkapuhelinverkon laitetoimittaja
Other note
Citation