Uuteainepohjaisten saostumien fotokatalyyttinen hajoaminen TiO<sub>2</sub>-pinnalla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Epäorgaaninen kemia
Mcode
Kem-35
Degree programme
Language
fi
Pages
83+5
Series
Abstract
Työn kirjallisuusosassa on käsitelty puun uuteaineita ja likaantumista paperikoneella. Lisäksi kirjallisuusosassa on perehdytty titaanidioksidiin yhdisteenä sekä sen fotokatalyyttisiin ominaisuuksiin. Kokeellisessa osassa valmistettiin aluksi erilaisista uuteaineista (ß-sitosteroli, steariinihappo, dehydroabietiinihappo, linoleiinihappo ja oleiinihappo) Langmuir-Blodgett -ohutkalvoja titaanidioksidipinnalle. Kalvoja säteilytettiin UV-valolla ja niiden hajoamisnopeutta tarkkailtiin käyttäen kvartsikidevaakaa, jossa oli vaimenemisenergian seuranta (QCM-D). Työssä havaittiin, että käytetyistä malliaineista steariinihappo ja ß-sitosteroli hajosivat UV-säteilytyksessä merkittävästi, kun taas dehydroabietiinihappo ja oleiinihappo hajosivat vain jonkin verran ja linoleiinihappo ei lainkaan. Vertailukokeissa havaittiin, että ilman titaanidioksidia ß-sitosteroli ei hajonnut vastaavissa olosuhteissa. Valkaistusta sellusta uutettu uuteainedispersio, joka oli adsorboitu titaanidioksidin päälle, hajosi myös jonkin verran. Havaittiin, että kaikilla tutkituilla aineilla suurin osa hajoamisesta tapahtui ensimmäisen puolen tunnin aikana UV-säteilytyksen aloittamisesta. Paksummat kalvot (75 nm) hajosivat kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin ohuemmat (25 nm) Kokeiden perusteella titaanidioksidia voidaan mahdollisesti pitää hyvänä fotokatalyyttina puun uuteainepohjaisten saostumien hajottamiseen paperikoneella. Lisäkokeet sekä yksittäisillä uuteaineilla että niiden seoksilla mahdollisimman hyvin paperikoneen kemiallista ympäristöä vastaavissa olosuhteissa ovat kuitenkin tarpeen. vastaavissa olosuhteissa ovat kuitenkin tarpeen.
Description
Supervisor
Niinistö, Lauri
Thesis advisor
Kallio, Timo
Laine, Janne
Keywords
Other note
Citation