Data Warehouse -järjestelmällä toteutettu asiakasraportointi, Case: Teleoperaattorin puheluliikennetietojen raportointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
fi
Pages
ix + 97 + liitt.
Series
Abstract
Diplomityön tutkimusongelmana on se, kuinka data warehouse -tyyppisellä tekniikalla pystytään toteuttamaan puheluliikennetietojen asiakasraportointi. Tavoitteena on tarkastella mahdollisuuksia toteuttaa puheluliikennetietojen raportointi valtakunnallisille suurasiakkaille. Raportoinnin on pystyttävä vastaamaan jatkuvasti muuttuviin asiakastarpeisiin. Koska puheluliikennetietoja kertyy paljon, on suuri määrä otettava huomioon toteutuksessa. Esimerkin avulla tarkastellaan järjestelmän rakentamisessa huomioon otettavia asioita. Data warehouse tarjoaa keinon tiedonhallintaan. Data warehouse on aihekohtainen, yhtenäinen, aikariippuva ja vakaa päätöksentekoprosesseja tukeva tietovarasto. Se on erotettu operatiivisista järjestelmistä ja on tarkoitettu ainoastaan kyselyihin ja tiedon analysointiin. Data warehouseen kerätään tieto operatiivisista järjestelmistä. Datamartien tiedot haetaan data warehousesta. Data warehousen suunnittelu ja rakentaminen etenee vaiheittain. Uusi vaihe rakentuu edellisten varaan. Lähtökohtana data warehousen rakentamisessa on olemassa olevien tietojen ymmärtäminen. Tiedot on kerättävä eri operatiivisista järjestelmistä ja ne on yhtenäistettävä tuotaessa data warehouseen. Tärkein data warehousen suunnittelussa ja rakentamisessa huomioitava asia on tiedon määrän hallinta. Tärkeimmät tähän vaikuttavat seikat ovat tallennettavien tietojen rakeisuus ja partitiointi. Toteutettu järjestelmä saa lähdemateriaalin useasta puhelutietojen hallintajärjestelmästä. Nämä tiedot esikäsitellään ja niiden oikeellisuus tarkistetaan. Yhtenäistetyt tiedot ladataan data warehousen tietokantaan. Tiedot tallennetaan kantaan puhelutasolla. Latauksen yhteydessä tiedoille tehdään asiakastunnistus. Tiedot tallennetaan asiakaskohtaisiin partitioihin, joista asiakaskohtainen raportointi on helppoa. Tietojen määrää pyritään hallitsemaan säilyttämällä puheluita vaihteleva aika. Tunnistettujen asiakkaiden puheluita säilytetään 16 kuukautta, kun taas niitä puheluita, joille asiakasta ei löydetä, säilytetään ainoastaan neljä kuukautta. Latauksen yhteydessä tiedoista muodostetaan myös summauksia, jotka tallennetaan summatauluihin. Näitä summatauluja käytetään normaalissa raportoinnissa. Asiakaskohtaisista tiedoista muodostetaan datamartteja. Nämä datamartit jaellaan internetin välityksellä asiakkaiden tarkasteltaviksi. He pystyvät selaimen avulla tutkimaan ja analysoimaan omaa puhelukäyttäytymistään. Tietojen käyttö ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Tietoturva varmistetaan käyttäjätunnuksilla, salasanoilla ja liikenteen salauksella. Nykyisillä asiakas- ja puhelumäärillä järjestelmän toiminta on osoittautunut riittäväksi. Tietojen lataukset ja käsittelyt ovat riittävän nopeita. Asiakaskohtaisen partitioinnin ansiosta asiakkaan puhelutiedot ovat haettavissa tehokkaasti.
Description
Supervisor
Eloranta, Eero
Thesis advisor
Lamminen, Johanna
Keywords
Other note
Citation