Materiaalin ja prosessiparametrien vaikutus huokoisen piin valmistuksessa saavutettavaan rakenteeseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Metalli- ja materiaalioppi
Mcode
Mak-45
Degree programme
Language
fi
Pages
74
Series
Description
Supervisor
Lindroos, Veikko
Thesis advisor
Haimi, Eero
Keywords
Other note
Citation