Palkkimallin ja kolmiulotteisen mallin vertailua

No Thumbnail Available
Files
Laine_Veikka_2024.pdf (897.55 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-04-12
Department
Major/Subject
Kone- ja rakennustekniikka
Mcode
ENG3043
Degree programme
Insinööritieteiden kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
34
Series
Abstract
Palkkimalleilla voidaan analysoida erilaisten ohuiden rakenteiden, kuten palkkien, pylväiden ja siltojen käyttäytymistä. Palkkimalleilla tilanteet voidaan mallintaa yksiulotteisina, mikä tekee analysoinnista tehokkaampaa. Palkkimalleihin liittyviä oletuksia ei voi kuitenkaan soveltaa kaikissa tilanteissa. Tällöin joudutaan käyttämään kolmiulotteista mallia. Kolmiulotteisessa mallissa käyttäytymistä analysoidaan elementtimenetelmän avulla. Tässä kandidaatintyössä vertaillaan Euler-Bernoullin palkkimallia ja kolmiulotteista mallia palkin taipuman laskemisessa. Työssä tarkastellaan, miten palkin poikkileikkauksen mitat vaikuttavat Euler-Bernoullin palkkimallin tarkkuuteen. Euler-Bernoullin palkkimallin antamia tuloksia palkin taipumalle verrataan kolmiulotteisen mallin antamiin tuloksiin. Tarkoitus on selvittää, milloin Euler-Bernoullin palkkimalli on käyttökelpoinen eli milloin mallissa tehdyt oletukset pätevät. Työssä käydään lisäksi läpi Euler-Bernoullin palkkimalliin sekä kolmiulotteiseen malliin liittyvää teoriaa. Työssä osoitetaan, että Euler-Bernoullin palkkimalli on käyttökelpoinen, kun palkin leveys ja korkeus ovat alle kymmenesosan palkin pituudesta. Työssä näytetään myös, että Euler-Bernoullin palkkimalliin liittyvä virhe lähtee huomattavaan kasvuun palkin korkeuden ylittäessä kymmenesosan palkin pituudesta.
Description
Supervisor
Mikkola, Tommi
Thesis advisor
Gustafsson, Tom
Keywords
elementtimenetelmä, palkki, Euler-Bernoullin palkkimalli, Cauchyn tasapainoyhtälö, kolmiulotteinen malli, FEM
Other note
Citation