Asiakkaan asenne muotoilunarvoperusteisia myyntikäytäntöjä kohtaan

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorKorteniemi, Päivi
dc.contributor.authorSavilampi, Anssi
dc.contributor.schoolPerustieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorTöytäri, Pekka
dc.date.accessioned2021-08-29T17:21:20Z
dc.date.available2021-08-29T17:21:20Z
dc.date.issued2021-08-24
dc.description.abstractMuotoilutoimistot kärsivät kiristyvästä kilpailutilanteesta ja kansainvälisestä kilpailutuksesta johtuvista kannattavuushaasteista. Muotoilun alalla vallitsevaksi tavaksi myydä ja hinnoitella projekteja perustuu hyödykkeistyneiden tarjoamien yleiseen aikaperusteiseen hinnoittelumalliin. Kustannus- ja aikaperusteisten myynti- ja hinnoittelukäytäntöjen haasteellisuuksien ratkaisuksi ehdotetaan arvoperusteisten myyntikäytäntöjen käyttöönottoa. Tässä diplomityössä tutkittiin arvoperusteisten myyntikäytäntöjen taipumista muotoilun kontekstiin sekä muotoilupalveluja ostavien asiakkaiden asennetta niitä kohtaan. Tutkimus toteutettiin laadullisena monitapaustutkimuksena haastatellen kuutta muotoilupalvelujen ostamisessa kokenutta asiantuntijaa. Tulokset olivat lupaavia. Arvoperusteiset myyntikäytännöt ovat sovellettavissa muotoilun kontekstiin, ja asiakkaat suhtautuvat yleisesti ottaen positiivisesti niitä kohtaan. Viisi kuudesta haastateltavasta kertoi olevansa valmis osallistumaan arvoperusteisesti hinnoiteltuun projektiin tietyin reunaehdoin.fi
dc.description.abstractDesign agencies are suffering from profitability issues caused by increased competition and global resourcing. The predominant sales and pricing practices used In the design industry is based on the general time-based pricing practices known for commonified products and services. Value-based sales and pricing practices are suggested to replace the challenging and problematic use of cost- and time-based sales and pricing practices. In this master’s thesis, there were two main goals: explore how value-based sales practices could be applied to the design industry and; how clients of design agencies view value-based sales practices. The study was conducted as a qualitative multiple-case study by interviewing six experienced design buyers. The results of the study show promise. Value-based sales practices were found to be applicable to the design industry, and the clients had a positive attitude towards them. Five out of the six interviewed expressed to be ready to participate in a value-based project with certain conditions.en
dc.format.extent4+58
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/109421
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202108298657
dc.language.isofien
dc.programmeMaster’s Programme in Information Networksfi
dc.programme.majorInformation Networksfi
dc.programme.mcodeSCI3047fi
dc.subject.keywordmuotoilufi
dc.subject.keywordarvoperusteiset myyntikäytännötfi
dc.subject.keywordarvoperusteinen hinnoittelufi
dc.subject.keywordkannattavuusfi
dc.titleAsiakkaan asenne muotoilunarvoperusteisia myyntikäytäntöjä kohtaanfi
dc.titleThe client’s view on the value-based sales processes of designen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessno
Files