Paperiradan pintavikojen ilmaisualgoritmin evaluointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Automaatiotekniikka
Mcode
Aut-84
Degree programme
Language
fi
Pages
48
Series
Abstract
Työssä tutkittiin segmentointialgoritmin soveltuvuutta prosessikäyttöön. Segmentointialgoritmissa itseorganisoituva kartta opetetaan ehjästä paperista erotettujen piirteiden avulla tunnistamaan viallisia kohtia. Paperin kontrastin huomioiminen harmaasävyintensiteetin rinnalla todetaan hyödylliseksi joidenkin vaikeasti ilmaistavien vikojen ilmaisun kannalta. Mallitettaessa piirrejakaumaa itseorganisoituvalla kartalla saadaan parempia tuloksia kuin kynnystyttäessä yksittäisillä piirteillä. Neliöönkorotusoperaation korvaaminen itseisarvolla ei heikennä kontrastipiirteen käyttökelpoisuutta merkittävästi. Menetelmän stabiilisuutta tavallisia tuotanto-olosuhteita vastaavan kiintopisteen ympärillä tutkittiin kuvausolosuhteiden muuttuessa. Tutkituista vaihteluista algoritmi osoittautui herkimmäksi valon määrän vaihteluille. Työ suoritettiin ABB Industry Oyj:n Pitäjänmäen paperiradan vianilmaisulaitteistoihin erikoistuneen yksikön tiloissa.
Description
Supervisor
Halme, Aarne
Thesis advisor
Iivarinen, Jukka
Keywords
paperiradan pintaviat, segmentointi
Other note
Citation