Erään systeemikäytön luotettavuustarkastelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Sähkökäyttö ja tehoelektroniikka
Mcode
S-81
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 47
Series
Description
Supervisor
Kyyrä, Jorma
Keywords
reliability, MTBF, interter, luotettavuus, vaihtosuuntaaja
Other note
Citation