Automaattinen visuaalinen tarkastus liikeantureille

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-05-08
Department
Major/Subject
Biosensing and Bioelectronics
Mcode
ELEC3045
Degree programme
LST - Master's Programme in Life Science Technologies (TS2013)
Language
fi
Pages
65 + 7
Series
Abstract
Tämän opinnäytteen tavoitteena oli toteuttaa mittausjärjestelmän analyysi uudelle automatisoidulle visuaaliselle tarkastusjärjestelmälle. Tarkoituksena oli lisäksi selvittää, mitkä parametrit olivat kriittisimpiä järjestelmän toiminnan kannalta. Kirjallisuusosassa selvitetään laaja-alaisesti eri tekijöitä, joilla on suuri merkitys optisten systeemien toiminnan kannalta. Vaikuttavista tekijöistä pyritään rajaamaan nimenomaan Murata Electronics Oy:ssa käytettyjen optisten mittalaitteiden ja niillä tutkittavien tuotteiden kannalta oleellisimmat. Lisäksi perehdytään tuotteen visuaalisen ulkomuodon kannalta tärkeimpiin prosessivaiheisiin. Työn kokeellisessa osassa esitellään mittalaiteanalyysin ja laitteen pitkäaikaisen seurannan aikana tehdyt oleellisimmat havainnot. Lisäksi uuden laitteen kyvykkyyttä elementtien tarkastuksiin arvioidaan vertailemalla sitä vanhempiin mittalaitteisiin. Kokeellisen osuuden perusteella todettiin, että laitteen ominaisuudet stabiilisuutta lukuunottamatta olivat kiitettävällä tasolla. Yhteenvedossa esitettiin toimenpideehdotukset stabiilisuuden saattamiseksi riittävälle tasolle.

The purpose of this thesis was to execute measurement system analysis for a new visual inspection tool. Additionally, the most crucial parameters for the stability of the inspection tool were specified. In the literature part research was made on the factors that are most important for optical systems. The section focused on factors that are most relevant for the equipment used at Murata Electronics. Also, the most relevant processing steps and morphological factors for the products visual appearance are analysed. The experimental section presents the results obtained from the measurement system analysis and the long term monitoring results. Additionally, the capability of the new inspection device is compared to the older tools. Experimental results show that the tool capability is at excellent level, expect for the stability. Thus, the final conclusion chapter proposes actions for improving the tool stability.
Description
Supervisor
Ikonen, Erkki
Thesis advisor
Päivänranta, Birgit
Keywords
optinen, visuaalinen, tarkastus, anturielementti, MEMS, luotettavuus
Other note
Citation