Verkkoteoreettisten menetelmien käyttö tietoliikenneyhteyskäytäntöjen suunnittelun apuvälineenä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1992
Major/Subject
Digitaalitekniikka
Mcode
Tik-79
Degree programme
Language
fi
Pages
xi + 46 s. + liitt. 60
Series
Description
Supervisor
Ojala, Leo
Keywords
Other note
Citation