Kokeellinen kuvakirja

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorKarhumaa, Arja
dc.contributor.authorTurunen, Sanna
dc.contributor.departmentDepartment of Mediaen
dc.contributor.departmentMedian laitosfi
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorKarhumaa, Arja
dc.date.accessioned2013-12-19T08:37:19Z
dc.date.available2013-12-19T08:37:19Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractOpinnäytetyöni Kokeellinen kuvakirja koostuu tutkielmasta ja produktiosta. Kuvakirjan lähtökohtana ovat graafisen suunnittelun luennoilla syntyneet piirustukset, joita kutsun tutkielmassani raapus-tuksiksi. Kirjallisen osan ja taiteellisen produktion kautta kysyn mitä raapustellessa oikeastaan tapahtuu ja miten kuvien tekeminen muuttuu, kun tulee tietoiseksi kuvan tekemisen prosessista? Aineistoni koostuu raapustuksista, aikaisemmista taidegrafiikan ja printtisuunnittelun projekteis-ta sekä kuvakirjasta. Esittelen niiden kautta kuvien tekemisen menetelmääni. Teoriaosiossa esitte-len raapustelun historiaa, omaehtoista julkaisemista sekä oppimiseen ja raapusteluun liittyvää tut-kimusta. Lähestyn aihetta lähdekirjallisuuden ja oman työskentelyni kautta. Produktioni on pieni kokeellinen kuvakirja, jonka olen painanut serigrafian menetelmällä. Se ra-kentuu piirroksista, jotka olen piirtänyt ja koonnut raapustelujeni pohjalta. Ne muodostavat sanat-toman, kuvallisen jatkumon, joka vie katsojan luonnoskirjojen kuvioihin ja maailmaan. Tutkimukseni produktio-osuuden, haitarikirjan, voi luokitella kokeelliseksi sarjakuvaksi, taiteilija-kirjaksi tai zineksi. En ole pyrkinyt määrittelemään, mihin näistä produktioni kuuluu.fi
dc.format.extent66
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11877
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201312178131
dc.language.isofien
dc.programmeDegree Programme in Graphic Designen
dc.programmeGraafisen suunnittelun koulutusohjelmafi
dc.subject.keywordkuvakirjafi
dc.subject.keywordraapustelufi
dc.subject.keywordprinttisuunnittelufi
dc.subject.keywordoppiminenfi
dc.subject.otherGraphic designen
dc.titleKokeellinen kuvakirjafi
dc.typeG1 Kandidaatintyöfi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
Files