Tilastollisten menetelmien käyttö kokeellisen tutkimuksen suunnittelussa ja tulosten analysoinnissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1980
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
109 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Hyyppä, Jussi
Thesis advisor
Saarnivaara, Veli-Pekka Lindgren, Pentti
Keywords
Other note
Citation