Palveluyrityksen ydinprosessien tunnistaminen ja niiden tehostaminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
fi
Pages
111
Series
Abstract
Teleoperaattori alan hintakilpailu on heijastunut myös tietoliikenteen asennuspalveluiden alalle. Tämän vuoksi asennuspalvelu alalla toimivat yritykset joutuvat arvioimaan ja tehostamaan toimintaansa, pysyäkseen kilpailussa mukana. Tämän työn tarkoituksena on tutustua asennuspalvelu alalla toimivan yrityksen prosesseihin ja arvioida sekä tehostaa niitä. Tutkimuksen suorittaminen on tehty kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa tutustuttiin yritykseen ja sen asennusprosesseihin, kenttätutkimuksen avulla. Toisessa osassa tutustuttiin yrityksen työnojaukseen ja sen prosesseihin. Ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa kerättyjen tietojen perusteella oli tarkoitus kuvata yrityksen ydinprosessien nykytilanne, arvioida tehostamismahdollisuudet sekä arvioida uuden tietojärjestelmän vaikutus ydinprosesseihin. Ydinprosessien tehostamismahdollisuudet arvioitiin kahdesta eri näkökulmasta, ensinnäkin miten itse arvonlisäysprosessia saataisiin tehokkaammaksi ja toiseksi miten prosessin kokonaisläpimenoaikaa voitaisiin lyhentää. Tutkimuksessa määritettiin ydinprosesseille uudet tavoiteläpimenoajat. Nämä uudet tavoiteläpimenoajat perustuivat nykytilanteeseen ja yrityksen käytettävissä oleviin resursseihin Tutkimuksessa laskettiin säästö, jonka tutkittavan yrityksen olisi mahdollista saavuttaa päästessään tavoiteläpimenoaikoihin. Nämä tavoiteläpimenoajat ovat keskimäärin 65 % lyhyemmät kuin nykyinen prosessien läpimenoaika. Kenttätutkimuksen tulosten mukaan yrityksen olisi myös mahdollista saada säästöä. Tutkimuksen mukaan mahdollinen yhteenlaskettu säästö yritykselle olisi noin 500 000 Euron vuosiluokkaa. Suurin muutos tutkittuihin prosesseihin tulisi uuden tietojärjestelmän kautta. Tällöin tutkittuja prosesseja voitaisiin yhdistää ja vältyttäisiin monen samanaikaisen tietojärjestelmän käytöstä. Omassa tietojärjestelmässä tilauksia voidaan myös yhdistää ja tätä kautta tehostaa toimintaa.
Description
Supervisor
Lillrank, Paul
Thesis advisor
Laine, Jan-Erik
Keywords
process reengineering, prosessien uudelleenjärjestely, process rationalization, prosessien tehostaminen, total cycle time compression, läpimenoajan lyhentäminen, Service Centre, palvelukeskus, statistical process control, tilastollinen prosessin ohjaus
Other note
Citation