Bentsodiatsepiinien derivatisointi kaasukromatografimassaspektrometristä analyysiä varten. Menetelmän kehittelyjä validointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Orgaaninen kemia
Mcode
Kem-4
Degree programme
Language
fi
Pages
88 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Lounasmaa, Mauri
Thesis advisor
Lillsunde, Pirjo
Keywords
Other note
Citation