Epäsymmetrian vaikutuksen selvittäminen voimansiirtoverkon harmonisen impedanssin laskemisessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1977
Department
Sähkötekniikan osasto
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
69 s. + liitt. 14
Series
Description
Supervisor
Laiho, Yrjö
Keywords
Other note
Citation