Empirical evidence of the high volume premium in Finnish capital markets

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Rahoitus
Language
en
Pages
21
Series
Abstract
This paper presents the first empirical evidence of the existence of the high volume premium in the Finnish capital markets. I examine the daily returns from the Finnish markets from 3.1.2000 to 31.12.2019 and find weak supporting evidence for the return anomaly. I find some correlation between the high volume premium with capital asset pricing models, but the models fail to adequately explain the phenomenon.

Tässä artikkelissa esittelen ensimmäisen tutkimuksen korkean volyymin preemion olemassa olosta Suomen osakemarkkinoilla. Tutkin päivittäisiä tuottoja Suomen markkinoilta alkaen 3.1.2000 ja päättyen 31.12.2019. Löydän tilastollisesti heikkoja viitteitä preemion olemassa olosta. Löydän myös korrelaatiota perinteisten hinnoittelumallien kanssa, mutta nämä mallit eivät pysty selittämään ilmiötä täysin.
Description
Thesis advisor
Shin, Sean
Keywords
The high volume premium, Trading volume, Mispricing, Finnish markets
Other note
Citation