Foundations of Precomputed Radiance Transfer

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2004
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Language
en
Pages
14+73
Series
Abstract
Esilaskettu valonkuljetus (engl. precomputed radiance transfer) on yleisnimi tietokonegrafiikan menetelmille, joiden tavoitteena on piirtää reaaliajassa uskottavia kuvia sellaisista virtuaalisista ympäristöistä, joissa valaistus voi muuttua ajon aikana ennalta tunnetulla tavalla. Nämä tekniikat eroavat tavanomaisista reaaliaikaisen tietokonegrafiikan menetelmistä siten, että ne mallintavat myös epäsuoran heijastuksen ja ei-pistemäiset valonlähteet. Menetelmien perusajatus on valon emissiota kuvaavan funktion parametrisointi mataladimensioisen lineaarisen avaruuden avulla. Tätä avaruutta kutsutaan emissioavaruudeksi. Jokaista emissioavaruuden vapausastetta kohden lasketaan vastefunktio, joka kertoo vapausasteen vaikutuksen ympäristön valaistukseen. Esilasketuista vastefunktioista voidaan ajon aikana määrittää tehokkaasti ympäristön valaistus mille tahansa emissioavaruuden kuvaamalle emissiolle. Tämä diplomityö esittelee esilasketulle valonkuljetukselle yleisen matemaattisen kehyksen. Monet aiemmin julkaistut menetelmät voidaan selittää kehyksen erikoistapauksina. Työ sisältää tarvittavat taustatiedot matematiikasta ja kuvasynteesistä.
Description
Supervisor
Savioja, Lauri
Keywords
computer graphics, tietokonegrafiikka, realistic image synthesis, realistinen kuvasynteesi, precomputed radiance transfer, esilaskettu valonkuljetus
Other note
Citation