Implementing IP-based telephony solution

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2003
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
fi
Pages
viii + 69
Series
Abstract
IP-pohjaiset puhelinratkaisut uusine palveluineen ja mahdollisuuksineen ovat haastamassa perinteisen piirikytkentäisen puheensiirron. Laajamittainen käyttöönotto on vielä edessä, mutta useat suuret puhelinpalvelukeskukset ovat jo ottaneet käyttöönsä tämän uuden tavan välittää puheluita. Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia IP-pohjaisen puheratkaisun käyttöönottoa eri näkökulmista. Kyseeseen tulevat laadulliset, taloudelliset sekä yrityksen asiakaspalvelun näkökulmat. Lisäksi tarkastellaan niitä muutoksia, joita käyttöönotto mahdollisesti aiheuttaa tietoverkkoon, sekä tietoverkon turvallisuutta puhelinliikenteen siirtomediana. Lopuksi tavoitteena on kehittää malli käyttöönoton eri vaiheista. Työssä ei löydetty yksiselitteistä vastausta siihen, kannattaako yrityksen ottaa käyttöön IP-pohjainen puheratkaisu. Vaikka yritysten tietoverkot ovatkin miltei valmiita tämän teknologian käyttöönottoon ja vaikka IP-pohjainen puheratkaisu tuo säästöjä puhelinjärjestelmään ja uudella järjestelmällä on lukuisia hyviä vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan, sisältää uuden puheratkaisun käyttöönotto myös ongelmia. Suurimpia näistä ovat äänen laatuun ja tietoverkon aiheuttamiin viiveisiin liittyvät ongelmat.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo
Thesis advisor
Lehtonen, Sari
Keywords
IP-voice, VoIP, voice guality, IP-puhe, voice transmission, Voice over IP, packet networks, puheenlaatu, puheen siirto pakettiverkossa
Other note
Citation