3D Support in Digital TV Receivers: Review of MHP and MPEG-4 Platforms

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Language
en
Pages
x + 84 s. + liitt. 11
Series
Abstract
Digitaalinen TV tarjoaa uuden mahdollisuuden välittää tietoa. Digitaalisen lähetystekniikan lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden tuottaa uudenlaista sisältöä televisioon. Tämä sisältö mahdollistaa useiden eri media tyyppien, kuten kuvan yhteenliittämisen saumattomaksi kokonaisuudeksi. Laajojen mediakokonaisuuksien käsittelyyn ja tuottamiseen tarvitaan lisäksi uudenlainen arkkitehtuuri. Tässä työssä pyritään selvittämään soveltuvia ratkaisuja erityisesti 3D sovelluksia ajatellen. Kaksi merkittävintä tässä työssä esiteltävää arkkitehtuuria perustuvat MHP tai MPEG-4 tekniikkaan. Lisäksi erilaiset digitaaliselle TV:lle suunnatut interaktiivisesti 3D grafiikkaa hyödyntävät sovellustyypit on esitelty. Näitä sovellustyyppejä vertaillaan käyttäen muutamia laatuparametreja. Lopuksi yksi käsitellyistä sovellustyypeistä on toteutettu 'Use Case' esimerkkinä. Tämä sovellus on Interaktiivinen Automainos, jossa katsojalla on mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa mainostettavan tuotteen kanssa. Tuloksena on saavutettu tutkielma, joka antaa suuntaviivoja sovelluskehittäjille ja muille tuotantoketjussa mukana oleville tahoille digitaalisen TV:n sisällöntuotantoa ajatellen.
Description
Supervisor
Vuorimaa, Petri
Thesis advisor
Cesar, Pablo
Keywords
MHP, interaktio, MPEG-4, Set-Top-Box, OpenGL, Java OpenGL, Interaction
Other note
Citation