Eduardo Souto de Moura: Arkkitehtuuri ja suunnitteluprosessi

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorTeräväinen, Helena
dc.contributor.authorUusipaikka, Lenni
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorÖzer-Kemppainen​, Özlem
dc.date.accessioned2024-06-09T15:01:26Z
dc.date.available2024-06-09T15:01:26Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractEduardo Souto de Mouran on portugalilainen arkkitehti, joka on tehnyt pitkän ja palkitun uran. Hän on tehnyt erilaisia suunnittelutöitä laidasta laitaan, joiden joukkoon lukeutuu muun muassa museoita, koteja, kulttuurikeskuksia, toimistorakennuksia, jalkapallostadion ja metroverkosto. Hänen töitään on kehuttu niin omassa kotimaassa kuin myös kansainvälisesti ja hänet on myös palkittu usealla merkittävällä palkinnolla. Kuulin Souto de Mourasta ensimmäisen kerran toisen opiskeluvuoden syksyllä, kun kurssitehtävän puitteissa kaikille opiskelijoille jaettiin jonkun arkkitehdin pientalo analysoitavaksi. Sain itse tutkittavaksi Souto de Mouran suunnitteleman kodin, joka sijaitsee Alcanenan kaupungissa Portugalissa. Hänen arkkitehtuurinsa puhutteli minua jo pelkkien kuvien perusteella valtavasti ja päädyin tutkimaan myös hänen muita töitään. Olen tämän jälkeen ottanut vahvasti inspiraatiota hänen tyylistään ja halusin kandidaatintyö puitteissa tutustua hänen arkkitehtuuriinsa syvemmin. Halusin ymmärtää; miksi hän suunnittelee sellaisia rakennuksia kuin suunnittelee ja minkälainen hänen suunnitteluprosessinsa on. Opinnäytetyössäni tutkin Souto de Mouran suunnitteluprosessin kulkua ja sen eri vaiheita. Käyn ensin läpi hänen elämäänsä, koulutusta ja ammatillisen uran alkua. Tämä tieto auttaa ymmärtämään, miten hänestä tuli arkkitehti ja mitkä asiat ovat vaikuttaneet hänen ulosantiinsa suunnittelijana. Tämän jälkeen käsittelen hänen suunnitteluprosessinsa eri vaiheita. Opinnäytetyö on toteutettu kirjallisuustutkielmana. Kävin läpi hänen haastattelujaan hänestä julkaistuista kirjoista sekä erilaisista lehtiartikkeleista, joista etsin tietoa nimenomaan hänen prosessiinsa liittyen. Etsin vastauksia siihen, miten hän aloittaa suunnittelun, minkälaisia tekniikoita hän käyttää ja mitä hän pitää tärkeänä. Avaan työssä myös hänen ajatuksiaan arkkitehtuurista yleisesti: mitä hän kokee arkkitehtuurin perimiltään olevan ja mitä hän haluaa arkkitehtuurillaan saavuttaa? Nämä vaikuttavat vahvasti hänen suunnitteluprosessiinsa ja sen kautta lopulta syntyviin rakennuksiin.fi
dc.description.abstractEduardo Souto de Mouran is a Portuguese architect who has had a long and award-winning career. He has done a wide variety of design work, which includes e.g museums, homes, cultural centers, office buildings, a football stadium and a subway network. His work has been praised both in his own country and internationally, and so has he awarded with several significant awards. I heard about Souto de Moura for the first time in the fall of my second year of study, when a course assignment within the framework, all students were given a small house by an architect to analyze. I got it myself to explore the home designed by Souto de Moura, located in the town of Alcanena in Portugal. His architecture spoke to me enormously just based on the pictures and I ended up looking into his other works as well. After this, I have taken a lot of inspiration about his style and I wanted to get to know his architecture more deeply within the scope of my bachelor's thesis. I wanted to understand; why does he design the kind of buildings he does and what kind his design process is. In my thesis, I studied the course of Souto de Moura's design process and its different stages. I'm going first through his life, education and the beginning of his professional career. This information will help to understand how he became an architect and what things have influenced his output as a designer. After this, I will discuss the different stages of his design process. Thesis has been implemented as a literature study. I went through his interviews published about him from books and various magazine articles, from which I was looking for information specifically about his process touching. I'm looking for answers to how he starts designing, what kind of techniques he uses use and what he considers important. In the work, I also open up his thoughts on architecture in general: what he perceives architecture to be and what does he want to achieve with his architecture? These have a strong effect to his design process and the resulting buildings.en
dc.format.extent33
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/128548
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202406094139
dc.language.isofien
dc.programmeArkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin kandidaattiohjelmafi
dc.programme.majorArkkitehtuurifi
dc.programme.mcodeARTS3001fi
dc.subject.keywordEduardo Souto de Mourafi
dc.subject.keywordPortugalifi
dc.subject.keywordarkkitehtuurifi
dc.subject.keywordportugalilainen arkkitehtuurifi
dc.subject.keywordsuunnitteluprosessifi
dc.subject.keywordsuunnittelufi
dc.titleEduardo Souto de Moura: Arkkitehtuuri ja suunnitteluprosessifi
dc.titleEduardo Souto de Moura: Architecture and the design processen
dc.typeG1 Kandidaatintyöfi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
Files