Methods and measurements for relating MEG responses to human hearing

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Lääketieteellinen tekniikka
Mcode
Tfy-99
Degree programme
Language
en
Pages
59
Series
Description
Supervisor
Katila, Toivo
Thesis advisor
May, Patrick
Ilmoniemi, Risto
Keywords
MEG, MEG, EEG, EEG, auditory evoked responses, kuuloherätevasteet, perceptual sound detection, äänen havaitseminen, spectral analysis, spektrianalyysi, averaging, keskiarvoistaminen
Other note
Citation