Neutronien käänteisen lentoaikamenetelmän käyttö tekstuuritutkimuksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1976
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
53 s. + liitt. 18
Series
Description
Supervisor
Hiismäki, P.
Keywords
Other note
Citation