Sulfidiohutkalvojen valmistus atomikerrosepitaksialla ja niiden karakterisointi korkean lämpötilan röntgendiffraktiolla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1996
Major/Subject
Epäorgaaninen kemia
Mcode
Kem-35
Degree programme
Language
fi
Pages
77 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Niinistö, Lauri
Keywords
Other note
Citation