Erilaisten mikrorakenteiden vaikutus jousiteräksen mekaanisiin ominaisuuksiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1965
Major/Subject
Metallitekninen linja
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
61 s. + liitt. 29
Series
Description
Supervisor
Miekk-oja, H. M.
Keywords
Other note
Citation