Sähköasemaprojektin optimaalisen osaamistason määrittäminen ydinosaamisteorian näkökulmasta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Sähköverkot ja suurjännitetekniikka
Mcode
S-18
Degree programme
Language
fi
Pages
78
Series
Abstract
Tämän päivän maailmanlaajuisessa kilpailutilanteessa yritysten on keskityttävä olemaan parhaita toimijoita omilla ydinosaamisalueillaan. Muut toiminnot on tehokkainta hankkia kilpailutetuilta markkinoilta niiltä yrityksiltä, jotka ovat erikoistuneet näiden tukitoimintojen tuottamiseen. Tässä työssä kuvataan sähköasemaprojektin toteuttamisen kannalta merkittävien osaamisalueiden optimaalisen tason määrittämistä. Optimaalisen tason määrittämiseen ei ole yksiselitteistä vastausta. Tässä työssä kysymystä lähestyttiin ydinosaamisteorian kautta, missä keskitytään niiden toimintojen kartoittamiseen, jotka tuottavat kilpailuetua kilpaileviin yrityksiin nähden. Ydinosaamisteoriaa täydennettiin arvoverkkoteorialla, jonka avulla yksittäinen yrityksen toiminto voitiin kuvata edelleen tarkemmin. Arvoverkkoteorialla toteutetusta kuvauksesta pyrittiin hahmottamaan mahdolliset mallinnetun toiminnon riskit ja yrityksen omalle osaamiselle asetetut vaatimukset. Ydinosaamisen ja tulevaisuuden vaatimuksien selvittämiseksi haastateltiin kymmentä, ennalta määritettyjen kriteerien perusteella valittua yrityksen vienti- ja kotimaan toiminnoissa työskentelevää henkilöä. Sähköasemaprojektien toimintaympäristössä oli nähtävissä teknisiä, taloudellisia, markkina- ja käytönaikaisia muutoksia. Nämä muutokset vaikuttivat sisäisen ja ulkoisen optimaalisen osaamistason määrittämiseen. Ydinosaamisteoria osoittautui käyttökelpoiseksi yrityksen toimintojen osaamistason määrittämisessä.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Thesis advisor
Kauhaniemi, Kimmo
Huittinen, Kalle
Takala, Josu

Keywords
core competence, ydinosaaminen, value net, arvoverkko, substation, sähköasema, make-or-buy -decision, make-or-buy -valinta
Other note
Citation