Harmonized network monitoring

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020-08-17
Department
Major/Subject
Communications Engineering
Mcode
ELEC3029
Degree programme
CCIS - Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (TS2013)
Language
en
Pages
84
Series
Abstract
As the modern society is increasingly dependant on computer networks especially as the Internet of Things gaining popularity, a need to monitor computer networks along with associated devices increases. Additionally, the amount of cyber attacks is increasing and certain malware such as Mirai target especially network devices. In order to effectively monitor computer networks and devices, effective solutions are required for collecting and storing the information. This thesis designs and implements a novel network monitoring system. The presented system is capable of utilizing state-of-the-art network monitoring protocols and harmonizing the collected information using a common data model. This design allows effective queries and further processing on the collected information. The presented system is evaluated by comparing the system against the requirements imposed on the system, by assessing the amount of harmonized information using several protocols and by assessing the suitability of the chosen data model. Additionally, the protocol overheads of the used network monitoring protocols are evaluated. The presented system was found to fulfil the imposed requirements. Approximately 21% of the information provided by the chosen network monitoring protocols could be harmonized into the chosen data model format. The result is sufficient for effective querying and combining the information, as well as for processing the information further. The result can be improved by extending the data model and improving the information processing. Additionally, the chosen data model was shown to be suitable for the use case presented in this thesis.

Yhteiskunnan ollessa jatkuvasti verkottuneempi erityisesti Esineiden Internetin kasvattaessa suosiotaan, tarve seurata sekä verkon että siihen liitettyjen laitteiden tilaa ja mahdollisia poikkeustilanteita kasvaa. Lisäksi tietoverkkohyökkäysten määrä on kasvamassa ja erinäiset haittaohjelmat kuten Mirai, ovat suunnattu erityisesti verkkolaitteita kohtaan. Jotta verkkoa ja sen laitteiden tilaa voidaan seurata, tarvitaan tehokkaita ratkaisuja tiedon keräämiseen sekä säilöntään. Tässä diplomityössä suunnitellaan ja toteutetaan verkonvalvontajärjestelmä, joka mahdollistaa moninaisten verkonvalvontaprotokollien hyödyntämisen tiedonkeräykseen. Lisäksi järjestelmä säilöö kerätyn tiedon käyttäen yhtenäistä tietomallia. Yhtenäisen tietomallin käyttö mahdollistaa tiedon tehokkaan jatkojalostamisen sekä haut tietosisältöihin. Diplomityössä esiteltävän järjestelmän ominaisuuksia arvioidaan tarkastelemalla, minkälaisia osuuksia eri verkonvalvontaprotokollien tarjoamasta informaatiosta voidaan yhdenmukaistaa tietomalliin, onko valittu tietomalli soveltuva verkonvalvontaan sekä varmistetaan esiteltävän järjestelmän täyttävän sille asetetut vaatimukset. Lisäksi työssä arvioidaan käytettävien verkonvalvontaprotokollien siirtämisen kiinteitä kustannuksia kuten otsakkeita. Työssä esitellyn järjestelmän todettiin täyttävän sille asetetut vaatimukset. Eri verkonvalvontaprotokollien tarjoamasta informaatiosta keskimäärin 21% voitiin harmonisoida tietomalliin. Saavutettu osuus on riittävä, jotta eri laitteista saatavaa informaatiota voidaan yhdistellä ja hakea tehokkaasti. Lukemaa voidaan jatkossa parantaa laajentamalla tietomallia sekä kehittämällä kerätyn informaation prosessointia. Lisäksi valittu tietomalli todettiin soveltuvaksi tämän diplomityön käyttötarkoitukseen.
Description
Supervisor
Manner, Jukka
Thesis advisor
Varis, Nuutti
Keywords
network monitoring, telemetry, database, processing, protocol, data model
Other note
Citation