Kantavien teräsrakenteiden CE-merkintä

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorAaltonen, Kalevi
dc.contributor.authorRissanen, Ilkka
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorAaltonen, Kalevi
dc.date.accessioned2016-06-17T12:45:54Z
dc.date.available2016-06-17T12:45:54Z
dc.date.issued2016-06-13
dc.description.abstractTässä diplomityössä käsitellään pienelle kotimaiselle konepajalle tehtyä kehityshanketta. Työn taustalla on Euroopan unionin talousalueella 1.7.2013 voimaan astunut asetus. Asetuksessa vaaditaan, että rakennustuotteilla, joita markkinoidaan Euroopan unionin talousalueella ja, joita koskevat yhtenäistetyt Euroopan unionin tuotedirektiivit täytyy olla varustettuna CE-merkinnällä. Teräsrakenteille asetus astui lopullisesti voimaan 1.7.2014. Työn tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen teräsrakenteiden tuotanto eurooppalaisessa harmonisoidussa tuotestandardissa annettujen vaatimusten mukaiseksi sekä luoda yritykselle tehtaan sisäinen laatu- sekä laadunvalvontajärjestelmä, joka täyttäisi standardissa annetut vaatimukset. Näiden muutosten jälkeen yrityksen tuotannon sisäiselle laadunvalvonnalle haettaisiin sertifiointia ilmoitetulta laitokselta ja yritykselle oikeutta kiinnittää CE-merkintä standardin piirissä oleviin teräsrakennetuotteisiin. Työssä käsitellään yrityksen laatu- ja laadunvalvontajärjestelmän rakentamista sekä niiden vaatimien laatuasiakirjojen sekä työ- ja menetelmäohjeiden luomista. Näiden lisäksi työssä käsitellään yrityksen tuotannon muuttamista noudattamaan ja toimimaan standardissa annettujen vaatimusten mukaisesti sekä tuotannon henkilöstön kouluttamista ja pätevöintiä mm. hitsausprosesseihin ja tarkastuksiin sekä CE-merkinnän vaatimuksiin ja sen tuomiin muutoksiin. Työssä käydään läpi myös yrityksen laitekannan kalibrointi ja huolto vaatimusten mukaiseksi sekä materiaalien varastointiin tehdyt toimenpiteet, jolla se saatiin noudattamaan sille asetettuja vaatimuksia. Lisäksi työssä käsitellään yritykselle työsuoritteiden ja materiaalien jäljitettävyyttä varten luotua kansiojärjestelmää, johon tallennetaan kaikki laadunvarmistukseen liittyvä materiaali ja josta ne ovat tarpeen vaatiessa helposti noudettavissa. Muutostyön seurauksena yritykselle saatiin rakennettua menestyksekkäästi toimivat tuotannon laatu- ja laadunvalvontajärjestelmät sekä luotua niitä tukevat laatuasiakirjat. Yritys sai myös sertifioitua laadunvalvontajärjestelmänsä ja oikeuden kiinnittää valmistamiinsa tuotteisiin CE-merkinnän. Kehitystyön ja sen seurauksena tulleen hyväksynnän ansiosta yritys pystyy jatkamaan toimintaansa harmonisoiduilla markkinoilla ja sillä on ajantasainen laatu- ja laadunvarmistusjärjestelmä, joka takaa tuotannon ja sieltä valmistuvien tuotteiden vaatimustenmukaisuuden ja laadun. Hyväksyntä avaa yritykselle myös uusia toimintamahdollisuuksia ja Euroopan unionin talousalueen markkinat.fi
dc.description.abstractThis master’s thesis covers a production development project made for a small Finnish machine shop. The background of this work stems from the harmonised regulations for construction products which were implemented in the European Economic area on July 1 2013. For steel structures, the implementation date was continued till July 1 2014. The Regulation requires that products, which are marketed in the EEA and are subjected to the harmonized European product directives need to be equipped with the CE marking. The aim of the development project was to transform the target company's production of steel structures to correspond to the requirements of the harmonized standards, as well as to create a Factory Production Control System and a Welding Quality Management System that meet the requirements prescribed in the standard. After implementing these changes, the company would apply a certification for its Factory Quality Control System and the right to attach CE marking to the company’s welded steel structures. This thesis handles the creation of the company's Factory Production System and Welding Quality Management System and the creation of the quality documents and instruc-tions required by those systems. In addition, this thesis covers the transformation of the company's production to comply and act in accordance with the requirements demanded by the standards. It also covers the training given to staff about the requirements of CE marking and changes it would bring to the company’s production. As well as the necessary certifications attained for the production staff, such as welding processes and screenings. This thesis also addresses the calibration and maintenance of the company's machines and equipment as well as the changes made to the material storages to comply with the requirements set for them in the standards. This work also covers the creation of an archive system for the traceability of materials and quality documents. All documents are stored in to a folder system where they are easily stored and retrieved if necessary. As a result of this developing project the company now has a successfully operating Factory Production and Welding Quality Systems as well as working procedure instructions and other quality documents. The company received a certification for its quality control system and the right to attach CE marking to its products. These factors ensure that the company’s production and the quality and the conformity of products are high. Also the successful completion of the project and the approval from notified body enables the company to continue its operations on the harmonized market and in addition it opens and creates new opportunities for the company in the EEA market.en
dc.format.extent69+4
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20992
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201606172600
dc.language.isofien
dc.programmeKonetekniikan koulutusohjelmafi
dc.programme.majorTuotantotekniikkafi
dc.programme.mcodeK3002fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordteräsrakenteetfi
dc.subject.keywordkantavafi
dc.subject.keywordCE-merkintäfi
dc.subject.keywordlaadunvalvontafi
dc.subject.keywordFPCfi
dc.subject.keywordEN 1090fi
dc.titleKantavien teräsrakenteiden CE-merkintäfi
dc.titleCE marking of structural steelworken
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.idinssi54030
local.aalto.openaccessno
Files