Esiaihiointimenetelmien tutkiminen mallimateriaalitekniikan avulla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1982
Major/Subject
Materiaalien muokkaus ja lämpökäsittely
Mcode
06.65
Degree programme
Language
fi
Pages
75
Series
Description
Supervisor
Kleemola, Heikki
Thesis advisor
Kivivuori, Seppo
Lundmark, Tornbjörn
Keywords
Other note
Citation