Liikesensoreihin perustuva estimointimenetelmä päivittäisen nesteenkulutuksen seurantaan

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-03-30
Department
Major/Subject
Bioautomatiikka
Mcode
AS3005
Degree programme
BIO - Bioinformaatioteknologia
Language
fi
Pages
67+7
Series
Description
Supervisor
Visala, Arto
Thesis advisor
Visala, Arto
Keywords
koneoppiminen, liikesensori, kalman-suodin, nestetasapaino
Other note
Citation