Monenkeskisen yleissopimuksen Principal Purpose Test - tausta ja tulkinta veronkierron näkökulmasta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Yritysjuridiikka
Language
fi
Pages
35+8
Series
Description
Thesis advisor
Peni, Laura
Keywords
kansainvälinen vero-oikeus, veronkierto, verosopimusten väärinkäyttö, BEPS, monenkeskinen yleissopimus, Principal Purpose Test
Other note
Citation