Yrityksen arvon määritys potentiaalisen ostajan näkökulmasta : erityisesti epävarmuus huomioonottaen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Licentiate thesis
Date
1972
Department
Major/Subject
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Liiketaloustiede
Language
fi
Pages
116 sivua
Series
Description
Keywords
Other note
MMS ID
995687614406526 | Availability info (Aalto-Primo)
Citation