Spatiaalisen interaktion mallintaminen vetovoima- ja logittimalleilla: teoreettiset lähtökohdat

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2012-05-23
Department
Major/Subject
Geoinformatiikka
Mcode
M3002
Degree programme
Geomatiikka GMA
Language
fi
Pages
31
Series
Description
Supervisor
Virrantaus, Kirsi
Thesis advisor
Virrantaus, Kirsi
Keywords
spatiaalinen interaktio, vetovoimamalli, logittimalli, kilpailevien kohteiden malli, spatiaalinen valinta, spatiaalinen aggregaatio
Other note
Citation