Mitä kotimaisia kuituaineita tahi saostäytteitä voidaan käyttää painopaperin tilavuuspainon alentamiseksi (bulk) painatusominaisuuksia huonontamatta ja hintaa tuntuvasti korottamatta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1939
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
174
Series
Description
Supervisor
Brax, Andres Johannes
Keywords
Other note
Citation