Erään vastapaineturbiinin voiteluöljyn jäähdytysjärjestelmän toiminnan selvittely

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1980
Major/Subject
Höyrytekniikka
Mcode
03.13
Degree programme
Language
fi
Pages
48 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Ahonen, Veikko
Thesis advisor
Likander, Tauno
Keywords
Other note
Citation