Maakaasun ja nestekaasun kilpailukykyisyys polttomoottorikäyttöisen kokonaisenergiajärjestelmän polttoaineena PKT-yrityksissä verrattuna perinteiseen energian hankintaan

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1985
Major/Subject
Energiatalous ja voimalaitosoppi
Mcode
03.59
Degree programme
Language
fi
Pages
iv + 104 + liitt.
Series
Description
Supervisor
Jahkola, Antero
Thesis advisor
Lyytikäinen, Tuomo
Keywords
Other note
Citation