Korjaushankkeen aikatauluhäiriöiden torjunta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
124
Series
Abstract
Tutkimus esittelee menettelyn häiriöidenhallinnan tehostamiseksi korjauskohteissa. Ratkaisut määritettiin teoriasta sekä kolmesta case -kohteesta. Tutkimus oli neliosainen. Ensimmäinen osa tarkasteli korjausrakentamisen tuotannon mallintamista ja -ohjausta huomioiden olemassa olevat tuotantomallit, erilaiset korjauskohdetyypit sekä tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen esitystavat. Toinen osa käsitteli korjausrakentamisen häiriöitä ja riskejä. Tutkimuksessa kehitettiin vaikuttamisen näkökulmasta korjausrakentamisen häiriötekijätyyppijako. Kolme häiriöryhmää olivat sisäiset häiriötekijät, tilaajan, valvojan ja suunnitelman aiheuttamat häiriötekijät sekä ulkoiset häiriötekijät. Sisäisissä häiriötekijöissä tuotannonsuunnittelu erotettiin tuotannonohjauksesta. Hankkeen riskinhallinta suoritetaan systemaattisesti tehtäväsuunnittelun yhteydessä neljänä perättäisenä vaiheena. Vaiheet ovat: riskien tunnistus, riskien arvioiminen, riskien torjunta ja estäminen sekä riskien valvonta. Kolmannessa osassa tutkittiin kolmen case -kohteen empiirisiä havaintoja. Toistuva tilakorjauksessa toiminta oli erinomaista. Kahdessa kokonaistilakorjauksessa häiriöitä oli paljon ja toiminnan laatu vaihteli. Tutkimuksen neljäs osa ohjeistaa korjausrakentamisen KRAANA -mallin (Korjaus Rakentamisen Aikataulun tuotANnonsuunnittelu ja -ohjAus). Tuotannonsuunnittelun ensimmäinen vaihe käsittää tuotantomallin analysoimisen, täydentyvän tehtäväsuunnittelun sekä häiriöiden hallinnan. Olennaista on paikka-analyysin suoritus. Toisessa vaiheessa laaditaan joustava paikka-aikakaavio, tarkistetaan tilankäyttö sekä muodostetaan joustava yleisaikataulu. Joustavaa yleisaikataulua käytetään kohteen purku-, tutkimus ja suunnitteluvaiheen loppuun asti. Tuotannonsuunnittelun kolmannessa vaiheessa laaditaan paikka-aikakaavio, suoritetaan uudelleen tilankäytön tarkistukset sekä laaditaan lopullinen yleisaikataulu. Lohkojaon ja suoritusjärjestyksen määrittely sekä suunnitelmien "jäädytys" ovat tuotantomallille keskeisiä. Hankintasopimuksiin sisällytetään aikatauluvaatimukset ja sanktiot. Valvonta sisältää: yleisaikataulun tarkistuksen, aikataulun mukaisten tehtävien aloituksen varmistuksen (Last Planner -menettely) ja luottamusohjatun suorituksen valvonnan. Toiminnan tulos tarkistetaan tuotannonarvolaskennalla ja hankkeen aikana kerätään tiedot kalenterihäiriöistä ja aikataulun edistymisestä. Case -kohteille laadittiin KRAANA -mallin mukaiset yleisaikataulut.
Description
Supervisor
Kiiras, Juhani
Thesis advisor
Kallio, Marja
Keywords
risk management, riskinhallinta, accommodation analysis, paikka-analyysi, freeqing, jäädytys, flexible bar chart, joustava yleisaikataulu, last planner planning process, Last Planner -menettely, three-stage project control, kolmiosainen valvonta
Other note
Citation