Implementation of an Engineering Data Management System in a Petrochemical Plant

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
en
Pages
74+4
Series
Abstract
Tämän diplomityön tarkoituksena on sovittaa teknisten dokumenttien hallintajärjestelmä prosessilaitoksen tarpeisiin ja selostaa miten järjestelmä otettiin käyttöön. Työ antaa yleiskuvauksen prosessiteollisuuden tiedonhallinnan ongelmiin ja niihin kehitettyihin ratkaisuihin. Työn kirjallisuusosassa selvitetään prosessiteollisuuden dokumenttien hallinnan erityispiirteitä. Prosessilaitosten elinkaaret ovat pitkiä ja suunnittelun aikana tehty suunnittelutieto täytyy olla saatavissa ja muokattavissa useita kymmeniä vuosia. Lisäksi kaikki prosessilaitokset ovat suunnittelultaan ainutlaatuisia ja niistä löytyy paljon eri muodossa olevaa suunnittelutietoa, jota täytyy ylläpitää. Tämä asettaa erityisvaatimuksia tiedon- ja dokumenttien hallinnalle. Tiedon käyttäjät tarvitsevat helppokäyttöisen käyttöliittymän suunnittelutiedon katselua varten ja tiedon muokkaajat tarvitsevat tehokkaat työkalut tiedon ylläpitoa varten. Työosuudessa kuvataan teknisten dokumenttien hallintajärjestelmän suunnittelu- ja käyttöönottoprojekti. Suunnittelun aikana toteutettiin selainpohjainen älykkäisiin piirustuksiin pohjautuva käyttöliittymä. Käyttöönottoprojektin yhteydessä asiakkaan olemassaolevien piirustuksiin lisättiin älykyyttä ja linkitettiin tietokantatietoja halutun toiminnallisuuden saavuttamiseksi. Teknisten dokumenttien hallintajärjestelmä, joka räätälöitiin asiakkaan tarpeisiin osana projektia on ollut tuotantokäytössä useita kuukausia ilman ongelmia. Järjestelmä tarjoaa tiedon ylläpitäjille tehokkaat työkalut ylläpitää ja muokata suunnittelutietoa. Tiedon hyödyntäjän voivat etsiä, katsella ja kysellä laitokseen liittyvää suunnittelutietoa helppokäyttöistä selainliittymästä. Tämän käyttöönottoprojektin tiedonhallinnalle asetettujen vaatimusten perusteella Bentley Systems kehitti myös standardituotteen, joka voidaan ottaa käyttöön ilman ohjelmointikokemusta.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Katajamäki, Esa
Keywords
Other note
Citation