Aino - Voimaantuminen ja vapaus sarjakuvassa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2022
Department
Major/Subject
Visuaalisen viestinnän muotoilu
Mcode
ARTS3077
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
28
Series
Abstract
Kandidaatintutkimuksen tavoitteena on tutkia, miten Ainon hahmoa kuvataan Elias Lönnrotin Kalevalan suomalaisissa sarjakuvasovituksissa, ja mitä keinoja hyödyntäen hänen hahmoaan voidaan sarjakuvassa voimaannuttaa ja syventää. Materiaalina toimivat suomalaiset Kalevala-sarjakuvasovitukset vuosilta 1981–2021. Näiden visuaalisen analyysin kautta pyritään selvittämään, millainen kuva sarjakuvassa välittyy Ainon persoonallisuudesta, toimijuudesta ja ulkonäöstä, sekä miten häntä seksualisoidaan ja esineellistetään sarjakuvassa. Lisäksi tutustutaan Ainon hahmon visuaaliseen ilmeen historiaan ja vaikutteisiin, ja pohditaan erilaisia lähestymistapoja tämän voimaannuttamiseksi sarjakuvassa. Produktio on nelisivuinen sovitus Kalevalan runoista 3.–5. Tarinan tapahtumia käsitellään Ainon perspektiivistä. Produktion tarinassa käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi vapautuminen, seksuaalinen ahdistelu, sekä voimaantuminen. Tavoitteena on luoda Ainon hahmosta laajempi ja voimaantuneempi kuva. Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että Ainon visuaalinen ulkomuoto on varsin vakiintunut erinäisten sovituksien välillä. Hänen roolinsa on hyvin rajoittunut, pienimuotoinen ja seksualisoitu. Ainon hahmon käsittely ei vaikuta liikkuneen viime vuosikymmeninä merkittävästi feministisempään tai laajempaan suuntaan. Tutkimuksen lopputuloksena vaikuttaa siltä, että tehokkain keino Ainon voimaannuttamiseksi ei ole laajojen muutoksien tekeminen tämän hahmoon, vaan Ainon olemassa olevien piirteiden syventäminen. Ainon hahmo osoittautui samaistuttavaksi. Se tarjoaa monia mahdollisuuksia esimerkiksi naisten työn ja historian tutkailuun.
Description
Supervisor
Osipow, Penni
Thesis advisor
Tolvanen, Anni
Osipow, Penni
Keywords
Kalevala, Aino, sarjakuva, visuaalisen viestinnän muotoilu, sukupuoli, seksismi
Other note
Citation