Requirements for energy efficient lift drive

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Automaatiotekniikka
Mcode
AS-84
Degree programme
Language
en
Pages
viii + 58 + liitt. (+1)
Series
Abstract
This thesis provides a sight to requirements of a modern electric traction lift AC drive and especially to issues related to energy efficiency of a lift. First the basics and categories of passenger lift technology are introduced. Electric drive design and structure is also presented. The main focus of this thesis is on low and mid-rise passenger lifts. The requirements are gathered from the literature such as articles and directives, which the most important are presented also in this thesis. The most important issues founded are related to regeneration, standby consumption and software. A measurement for regeneration efficiency on partial load conditions and standby consumption were also taken in lift simulation test bench. From the measurements can be concluded that regeneration reduces energy consumption also on partial loads but increases especially the complex power taken in standby mode. Additional software has to be used to control the standby energy consumption.

Tässä diplomityössä esitetään yhteenveto nykyaikaisen energiatehokkaan AC henkilöhissitaajuusmuuttajan vaatimuksista. Tarkastelussa on matalan ja keskikorkean kategorian henkilöhissit, joihin suurin osa maailman hisseistä kategorisoituu. Ensimmäiseksi esitellään edellä kuvatun hissin teknologiaa sekä taajuusmuuttajaa toimintaa. Vaatimukset energiatehokkaalle hissitaajuusmuuttajalle on kerätty alan artikkeleista Ja direktiiveistä. Tärkeimpiä direktiivejä on esitetty tässä diplomityössä. Suurimmat energian säästöt tämän diplomityön perusteella tulevat regeneroinnista, standby -energiankulutuksen kontrolloinnista ja muista taajuusmuuttajan ohjelmistoon liittyvistä parannuksista. Tähän työhön liittyy myös mittaukset regeneroinnin hyötysuhteesta osakuormalla ja standby -energiankulutuksesta simuloimalla hissiä moottoritestipenkissä. Mittauksista voidaan päätellä energiankulutuksen pienenevän myös osakuormalla, mutta etenkin näennäistehon kulutus kasvaa standby tilassa regen -moduulin kanssa. Standby -kulutusta voidaan kontrolloida ohjelmistoparannuksilla.
Description
Supervisor
Suomela, Jussi
Thesis advisor
Blomberg, Mikael
Keywords
passenger electric traction lift, henkilöhissi, lift AC electric drive, AC hissitaajuusmuuttaja, energy efficiency, energiatehokkuus, regeneration, regenerointi, standby energy consumption, standby-energiankulutus
Other note
Citation