Opettajan käsikirja: opintojaksojen rakenteet, opetusmenetelmät ja arviointi

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2009
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Tekstiä (107 s.)
Series
Teknillisen korkeakoulun Opetuksen ja opiskelun tuen julkaisuja, 4/2009
Description
Keywords
Other note
Citation