Algoritmi interaktiiviseen järjestämiseen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-06-13
Department
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T3001
Degree programme
Tietotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
57
Series
Abstract
Sekä ihmisille että koneille on vaikeaa järjestää aineistoa, jossa järjestys määräytyy käyttäjän subjektiivisen kokemuksen kautta. Tällaisia aineistoja ovat esimerkiksi listaukset, joihin on valittu kymmenen parasta elokuvaa tai kirjaa. Koska käyttäjän kokemuksella kirjasta ei ole numeerista arvoa, tietokone ei pysty itse järjestämään aineistoa, vaan tarvitsee tähän käyttäjän syötettä. Tässä työssä kehitimme yleiskäyttöisen interaktiivisen algoritmin, joka toistuvasti kysyy käyttäjältä tietoa järjestettävien tietoalkioiden välisestä suhteellisesta suuruusjärjestyksestä ja täydentää suuruusjärjestystä mallintavaa suunnattua verkkoa. Käyttämällä topologista järjestämistä, algoritmi järjestää tietoalkiot tuloslistaksi. Algoritmi on suunniteltu virhesietoiseksi ja itseään korjaavaksi käyttäjän virheiden varalta. Se ei myöskään ota kantaa järjestettävän aineiston tyyppiin. Algoritmi osoittautui tehokkaaksi lyhyiden listojen järjestämisessä ja käyttäjän virheistä huolimatta pystyy tuottamaan enimmäkseen oikean lopputuloksen. Tämän työn pohjalta on mahdollista jatkokehittää algoritmia erityisempiä käyttötarkoituksia varten, kuten asiakaspalautteen ja tutkimusmateriaalin keräämiseen tai muiden sovellusten osana.

Both humans and computers struggle with sorting datasets where the ordering is defined by a user's subjective preference or experience. Datasets like this include for example "top 10" lists of books or movies. Since a user's preference does not have a numerical value, the computer can not sort the dataset by itself, but it needs input from the user. In this thesis, we solve this problem by introducing a new algorithm, which iteratively requests the user to input a relative order for a couple of items in the unsorted set. Using these partial orderings iteratively, the algorithm updates a directed graph of "greater than" relations and uses a topological sort algorithm to sort the items into a result list. The algorithm is designed to be self-repairing and tolerant of mistakes when the user makes errors in input. Our algorithm proves to be efficient with small datasets and despite user error provides a mostly correct result. Based on this work it is possible to further develop the algorithm for more specific use cases in marketing and research or as a part of an external application which can benefit from free-form sorting.
Description
Supervisor
Soisalon-Soininen, Eljas
Thesis advisor
Soisalon-Soininen, Eljas
Keywords
järjestäminen, verkko, algoritmi, transitiivinen sulkeuma, topologinen järjestäminen, interaktiivisuus
Other note
Citation