Eri sitkeysmittausmenetelmiä soveltava tutkimus analyysivaihteluiden vaikutuksesta erään keskihiilisen niukkaseosteisen nuorrutusteräksen sitkeyteen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1980
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
127
Series
Description
Supervisor
Lindroos, Veikko
Thesis advisor
Tikkamäki, Seppo
Veistinen, Mauri
Keywords
Other note
Citation