Method and tool to support customer in workplace solution

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
en
Pages
(7) + 75 s. + liitt. 4
Series
Abstract
Uusien toimitilojen ja Business Parkien kehitysvaiheessa kiinteistökehittäjän yksi päätavoitteista on houkutella vuokralaisia tiloihin. Saadakseen vuokralaisen eli asiakkaan tiloihinsa, kiinteistökehittäjän rooli prosessissa on saavuttaa yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja kartoittaa mahdollisen asiakkaan halut ja tarpeet toimitilaa valittaessa. Sitoutuminen asiakkaaseen on myös kiinteistökehittäjän pääalaa. On olemassa erilaisia menetelmiä ja työkaluja uusien asiakassuhteiden synnyttämiseen ja suhteiden ylläpitoon. Yksi keskeinen kriteeri kyseiselle työkalulle on asiakkaan ja kehittäjän yhteisymmärrys. Työkalun tulisi auttaa asiakasta kommunikoimaan toimitilatarpeistansa kehittäjälle, ja lisätä kehittäjän ymmärrystä asiakkaan tarpeista. Työn tavoite oli löytää logiikka ymmärtämään asiakkaan liiketoimintaa ja asiakkaan tarpeita työympäristöratkaisuun; sopeuttaa kehitettyä työkalua asiakkaan työympäristöratkaisun tueksi; kehittää työkalua siten että se auttaa asiakasta löytämään asianmukaisen työympäristöratkaisun (halut, tarpeet); testata ja kehittää työkalua, sen käyttöä ja ohjeita. Tutkimus toteutettiin monilukuisella tiedonkeräämisellä, havainnoinnilla, ryhmätöillä ja haastatteluilla asiantuntijoiden kanssa. Työkalun kehittäminen Suomen ympäristöön tehtiin tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Työkalun kehittäminen on iteratiivinen prosessi. Työkalun käytön aikana tunnelma testiryhmissä oli innostunut ja kehitystä tapahtui, eli tulokset olivat positiivisia. Testien aikana osallistujat olivat aktiivisia ja aitoa keskustelua käytiin heille tärkeistä asioista. Työkalun kehittämisprosessi oli onnistunut ja iteratiivinen prosessi oli asianmukainen ja siihen sopiva työkalun luonteen takia. Teoriassa voidaan lukea uusista työympäristöratkaisuista ja kuinka ne tukevat yrityksen työprosesseja ja tavoitteita. Saavuttaaksemme nämä uudet työympäristöratkaisut, tulee meidän auttaa asiakasta käytännössä asiantuntemuksellamme ja työkaluillamme ja näyttää uusien työympäristöratkaisujen logiikka. Jos haluaa johtaa tämän päivän toimitilavuokrausmarkkinoilla kiinteistökehittäjän roolissa, tulee osata ratkaista asiakkaan ongelmat ja tulla kumppaniksi asiakkaan kanssa.
Description
Supervisor
Lindholm, Anna-Liisa
Thesis advisor
Nenonen, Suvi
Keywords
customership, asiakkuus, customer relationship, asiakassuhde, customer bonding, asiakas sitoutuminen, Business Park, työympäristöratkaisu, workplace solution, työympäristö, working environment, työkalu, tool
Other note
Citation