Woldemar Baeckman ja Suomen Sokeri

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
95
Series
Abstract
Diplomityö käsittelee arkkitehti Woldemar Baeckmanin suunnittelemia rakennuksia Suomen Sokeri oy:lle 1940-luvulta 1960-luvulle saakka. Arkkitehdillä oli pitkä työsuhde asiakkaan kanssa, jonka tuloksena syntyi typologisesti moninainen ja tyylillisesti kerrostunut rakennuskanta. Aihetta on tutkittu ensisijaisesti arkistomateriaalin ja kirjallisuuden kautta. Baeckmanin ja sokeriyhtiön työsuhde muodosti huomattavan osan Baeckmanin laajasta työluettelosta tarjoten kiintoisan ja ennen kokonaisvaltaisesti dokumentoimattoman näkökulman arkkitehdin työuraan sekä suomalaisen teollisuusarkkitehtuurin historiaan. Työssä käsitellään Baeckmanin ja Suomen Sokerin yhteistyönä syntyneiden rakennusten lisäksi itse arkkitehdin elämäntyötä sekä Suomen Sokerin yrityshistoriaa. Rakennuskantaa on jäsennetty kolmen eri typologian mukaan: tehdasrakennukset, toimistorakennukset sekä asuinrakennukset. Työn lähtökohtana ja pääasiallisena lähteenä on toiminut Arkkitehtuurimuseolle lahjoitettu Woldemar Baeckmanin piirustuskokoelma. Lähdemateriaalia on hankittu myös Helsingin rakennusvalvonnan arkistosta sekä eri museoiden valokuva-arkistoista. Työn tuloksena on jäsennetty katsaus Woldemar Baeckmanin teollisuusarkkitehtuuriin Suomen Sokerin viitekehyksessä. Rakennuksissa heijastuu arkkitehdin tyylilliset vaihtelut sekä rakennustekniikan muutokset. Rakennuskantaa on käsitelty myös suhteessa Baeckmanin muuhun tuotantoon sekä vähemmissä määrin suomalaisen teollisuusarkkitehtuurin kokonaiskuvaan.

This thesis is about Finnish architect Woldemar Baeckman and his architectural designs for Finnish sugar manufacturet Suomen Sokeri oy from the 1940s up until the 1960s. The architect shared a long partnership with this specific client which produced a typologically diverse and stylistically layered selection of buildings. The topic has been researched mainly through archived material and literature. The co operation between Baeckman and Suomen Sokeri resulted in a significant portion of the architect's large portfolio offering an interesting and previously undocumented point of view into the architect's career as well as Finnish industrial architecture in general. In addition to Baeckman's plans for Suomen Sokeri the thesis focuses on the architect's long career and the sugar manufacturer's general history. The individual buildings presented in the thesis have been divided into three groups: factory buildings, office buildings and residential buildings. The starting point and main source material for the thesis was the architect's personal collection of drawings held at the Museum of Finnish Architecture. Additional source material has been acquired at City of Helsinki building control archives and various museum photo archives. The main result of the thesis is an organised look into Woldemar Baeckman's industrial architecture as framed by Suomen Sokeri as his client. The buildings reflect not only the architect's stylistic changes but general developments in building technology. The chosen buildings have also been studied in relation to Baeckman's other work and, to a less extent, in relation to Finnish industrial architecture in general.
Description
Supervisor
Vesikansa, Kristo
Thesis advisor
Ei ohjaajaa
Keywords
Woldemar Baeckman, Suomen Sokeri, teollisuusarkkitehtuuri, 1940-luku, 1950-luku, 1960-luku, Hugo Harmia, sokeriteollisuus
Other note
Citation