Yrityspuistojen palvelut

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-01-23
Department
Major/Subject
Kiinteistöjohtaminen
Mcode
M3003
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
fi
Pages
65+15
Series
Abstract
Suomen ensimmäinen business park (yrityspuisto) on rakennettu 1990-luvulla. Business parkien käyttäjäpalvelut ovat pysyneet hyvin samanlaisina näihin päiviin asti: Aula-, turvallisuus-, puhelinvaihde- ja postituspalvelut. Lisäksi palveluihin kuuluu yleensä ravintola- ja hyvinvointipalveluita, sekä neuvottelutiloja. Monissa business parkeissa on näiden lisäksi tarjolla lukuisia muita palveluita työntekijöille ja yrityksille. Tämän tutkimuksen tavoitteen on kartoittaa, minkälaisia palveluita business parkeissa on nykyisin tarjolla ja mitkä ovat niiden kehittymisnäkymät. Kilpailu toimitilamarkkinoilla on kiristynyt, ja tavanomaiset palvelut eivät välttämättä riitä tulevaisuudessa houkuttelemaan vuokralaisia. Lisäksi monet samanaikaiset muutokset työn tekemisessä, trendeissä, teknologiassa ja taloudessa vaikuttavat vuokralaisten palvelutarpeeseen. Teoreettisen viitekehyksen lisäksi haastatteluilla selvitettiin kiinteistöalan toimijoiden näkemyksiä nykyisistä palveluista ja niiden kehittämistarpeista. Palvelutarpeiden kartoittamisen apuna käytettiin haastatteluissa palvelumuotoilusta tuttua palvelupolkua (Service Blueprint). Tulokset osoittavat, että erilaisia palveluita on business parkeissa tarjolla runsaasti. Vuokralaisen palvelupolussa tunnistettiin useita kehityskohtia, erityisesti tilojen markkinointitiedot voisivat olla laajempia ja näin auttaa vuokralaista hahmottamaan tilan käyttömahdollisuudet paremmin. Tulevaisuuden palvelut tulevat kehittymään erityisesti työympäristöön liittyen, tila itsessään nähdään enemmän palveluna ja teknologia tulee muuttamaan palveluita ja palvelutarpeita merkittävästi. Hyvinvointia tukevat palvelut tulevat olemaan myös merkittävässä asemassa. Haasteen on, että vuokralaisyritykset haluavat palveluita, mutta eivät usein ole valmiit maksamaan niistä.

The first business park in Finland was built in 1990’s. User services in business parks have remained quite similar thru the years: Security -, lobby-, telephone exchange- and postal services. Also restaurants, well-being services (gym, massage) and meeting rooms are found in most of the business parks same as broad variety of different services for tenant companies and workers in the building. Aim of this study was to learn what kind of services are being offered in business parks and how those services will develop in the future. Competition in real estate markets is tight and basic level services might not interest business park tenants in the future. Many simultaneous changes in trends, ways of working and in economics will have an effect on business park tenants need for services. In addition to theoretical framework interviews with several actors in real estate sector were held to investigate what are present services in business parks and what are the needs to develop them. The service blueprint, an idea from service design, was used as part of the interview, to survey service demand of tenants. Results show that there are wide range of services in business parks. Several targets of development were found in tenants’ service blueprint, especially marketing information of spaces could be more informative. In the future business park services will be more working environment related and the space itself seen more as a service. Technology will change services and the need for services significantly. Services to support well-being will have eminent role. The challenge is that tenant companies often want more services but they are not ready to pay for them.
Description
Supervisor
Junnila , Seppo
Thesis advisor
Paukku, Sanna
Keywords
business park, yrityspuisto, palvelut, käyttäjäpalvelut, toimitilajohtaminen, palvelumuotoilu
Other note
Citation